Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

Переважна більшість запитань, які виникають у процесі атестації, урегульовано чинним Типо­вим положенням про атестацію педагогічних працівників України,затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 1410. 2010 р. за №1255/18550 (зі змінами, далі - Типове положення). Однак питання проведення атестації педагогів загальноосвітніх навчальних закладів регулюють ще й інші нормативно-правові акти.


Затверджую Директор Семенівського НВК №1 імені М. М. Хорунжого _________О. М. Дунай

План роботи

атестаційної комісії Семенівського НВК №1

імені М. М. Хорунжого

№ з/п Зміст роботи Дата Відповідальні
1 Опрацювати з педагогічними працівниками Типове положення про атестацію. До 20.09 ЗДНВР
2 Уточнити списки педагогічних працівників, які підлягають атестації. До 15.09 ЗДНВР
3 Видати наказ про створення атестаційної комісії. До 20.09 Директор
4 Оформити стенд із питань атестації. 10 ЗДНВР
5 Подати до атестаційної комісії ІІ рівня списки педпрацівників, які підлягають черговій атестації. До 10.10 ЗДНВР
6 Прийняти заяви від педагогічних працівників, які бажають пройти позачергову атестацію. До 10.10 Секретар АК
7 Розглянути подані документи на засіданні атестаційної комісії. До 20.10 Директор
8 Видати наказ про атестацію педпрацівників. До 20.10 Директор
9 Закріпити членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для здійснення контролю та надання допомоги в підготовці та проведенні атестації. До 31.10 Атестаційна комісія
10 Затвердити графік проведення атестації та довести його до відома осіб, які атестуються. До 25.10 АК
11 Провести вивчення системи та досвіду роботи вчителів, які атестуються. До 01.03 АК
12 Завершити вивчення роботи вчителів, які атестуються. До 15.03 АК
13 Провести засідання атестаційної комісії щодо розгляду атестаційних матеріалів. До 15.03 Директор
14 Підготувати атестаційні матеріали вчителів для розгляду на засіданні атестаційної комісії. До 25.03 ЗДНВР
15 Провести підсумкове засідання атестаційної комісії . До 01.04 Голова АК
16 Підвести підсумки атестації педпрацівників за навчальний рік, узагальнити матеріали, видати наказ по школі. До 20.04. Директор
17 Оформити матеріали за наслідками атестації. До 01.05 ЗДНВР
ЗАТВЕРДЖУЮ Голова АК Семенівського НВК № 1 ім. М. М. Хорунжого ____________О. М. Дунай

ПЛАН
заходів з підготовки та проведення атестації педагогічних працівників

Семенівського НВК № 1 імені М. М. Хорунжого

№ з/п Заходи Строк виконання Відповідальні Відмітка про викон.
1 Унесення коректив до перспективного плану проходження атестації та підвищення кваліфікації педагогічними працівниками (за потреби) вересень заступник директора з НВР
2 Ознайомлення педагогічних працівників з нормативно-правовими актами з питань атестації педагогічних працівників вересень заступник директора з НВР
3 Видання наказу про створення атестаційної комісії та затвердження її складу до 20.09 директор
4 Подання до атестаційної комісії списку педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації, із зазначенням cроків проходження підвищення кваліфікації до 10 жовтня директор
5 Оформлення подань до атестаційної комісії навчального закладу про проведення позачергової атестації педагогічних працівників з метою присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних звань до 10 жовтня директор або педагогічна рада
6 Оформлення заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації, перенесення терміну атестації тощо до 10 жовтня заступник директора з НВР
7 Оформлення стенда з питань атестації жовтень ЗДНВР
8 Розгляд документів, поданих до атестаційної комісії; ухвалення рішення щодо перенесення терміну атестації (якщо є відповідні заяви працівників); затвердження списку педагогічних працівників, які атестуються, графіка роботи атестаційної комісії; доведення графіка проведення атестації до відома осіб, які атестуються, під підпис до 20 жовтня члени атестаційної комісії
9 Підготовка матеріалів щодо результативності роботи педагогічних працівників, які атестуються, у міжатестаційний період листопад заступник директора з НВР
10 Випуск методичних бюлетенів вересень - березень керівники МО завкафедрами
11 Огляд навчальної бази кабінетів, де працюють педагоги, які атестуються за графіком члени АК
12 Підготовлення необхідних форм документів для проведення атестації педагогічних працівників (бланки атестаційних листів установленого зразка, бюлетені для таємного голосування тощо) березень заступник директора з НВР
13 Вивчення рівня навчальних досягнень учнів з відповідних предметів; тестування педагогів для об’єктивного оцінювання їхньої роботи тощо з 20.10 до 15.03 члени АК
14 Відвідування уроків та позаурочних заходів педагогічних працівників, які атестуються 20.10-15.03 члени АК
15 Ознайомлення з даними про участь педагогічних працівників у роботі методичних об’єднань, фахових конкурсах та інших заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи до 15 березня члени атестаційної комісії
16 Анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників для визначення рейтингу працівників, які атестуються січень - лютий практичний психолог
17 Подання до атестаційної комісії характеристик діяльності педагогічних працівників у міжатестаційний період до 1 березня директор
18 Ознайомлення педагогічних працівників з характеристиками їхньої діяльності за 10 днів до підсумків ЗДНВР
19 Підсумкове засідання атестаційної комісії до 1 квітня голова АК
20 Вручення атестаційних листів педагогічним працівникам, які атестуються, під підпис не пізніше 3 днів після підсумково-го засідання ЗДНВР
21 Подання клопотання до атестаційної комісії ІІ рівня про присвоєння певним педпрацівникам кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічного звання та про відповідність працівника раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», та/або відповідність працівника раніше присвоєному педагогічному званню до 1 квітня голова атестаційної комісії
22 Видання наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань протягом 5 днів після підсумково-го засідання директор
23 Доведення наказу про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань до відома педагогічних працівників під підпис та подання наказу в бухгалтерію для нарахування заробітної плати у триденний строк після наказу ЗДНВР
24 Оформлення особових справ педагогічних працівників, які атестувалися травень ЗДНВР
25 Моніторинг атестації педагогічних працівників травень ЗДНВР
26 Нарада при директорі за підсумками атестації педагогічних працівників травень директор
Затверджую Голова атестаційної комісії Семенівського НВК №1 імені М. М. Хорунжого ___________ О. М. Дунай

ПЛАН

проведення засідань атестаційної комісії

№ засідання Основні питання Дата проведення
1. 1.Розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії. 2.Затвердження плану роботи атестаційної комісії. вересень
2. 1. Уточнення списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації; розгляд заяв педагогічних працівників та подання адміністрації (педагогічної ради) навчального закладу на позачергову атестацію, про перенесення строку атестації чи відмову від неї. 2. Затвердження графіку проведення атестації та плану проведення заходів. до 20 жовтня
3. 1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії. 2. Вироблення рекомендацій для окремих категорій педпрацівників, які атестуються. грудень
4. 1. Про хід вивчення системи роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії. 2. Розгляд атестаційних характеристик. лютий
5. 1. Звіти вчителів на робочих місцях та розгляд атестаційних матеріалів педагогів. 2. Розгляд атестаційних матеріалів педпрацівників і ухвалення попередніх рішень. березень
6. 1. Про підсумки атестації педагогічних працівників закладу. до 1 квітня

Заступник голови атестаційної комісії О. О. Левченко

Кiлькiсть переглядiв: 319

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.