Методична робота педагогів нашого закладу – це цілісна система взаємопов’язаних дій, які забезпечують безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного колективу педагогів-дослідників, а в кінцевому результаті – підвищення креативного освітнього рівня навчального закладу.

Завдання сучасної школи – навчити дітей самостійно мислити, окреслювати й вирішувати проблеми, залучати для цієї мети знання з різних галузей, уміти прогнозувати результати й можливості, наслідки різних варіантів рішення, установлювати причинно-наслідкові зв’язки. Усього цього можна досягти шляхом упровадження інноваційних технологій. «Від творчого учня – до творчого вчителя, від творчо працюючого вчителя - до творчого колективу» - одна з домінуючих тез в діяльності педагогів нашої школи. Сьогодення вимагає творчого учителя, учителя-дослідника, який піднімається на вершину педагогічної майстерності, учителя, який прагне до цієї вершини.

/Files/images/СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ.jpg

Основними завданнями методичної роботи в Семенівському НВК №1 імені М. М. Хорунжого є:

- осмислення всім педагогічним колективом завдань модернізації розвитку системи освіти;

- визначення змісту і форм роботи з урахуванням рівня підготовки й компетентності педагогічних кадрів;

- створення умов для функціонування системи методичної роботи;

- сприяння розвитку творчого потенціалу вчителя;

- пропаганда й впровадження надбань науки, передового педагогічного досвіду, інноваційних педагогічних технологій.

Головні принципи методичної роботи в школі: оперативність, мобільність, випереджаючий характер, оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм, практична спрямованість культурних знань і моральних цінностей.

Форми і методи методичної роботи в школі

1. Традиційні форми методичної роботи з педагогами (масові, групові) та індивідуальні форми її організації:

- предметні комісії;

- методоб’єднання ;

- школа молодого вчителя;

- семінари;

- творчі групи, школа педагогічної майстерності;

- самоосвіта;

- організація творчої діяльності;

- проведення методичних консультацій;

- ярмарки педагогічних ідей;

- професійні конкурси;

- педагогічні читання;

- науково-практичні конференції;

- методичні оперативні наради;

- творчі звіти вчителів.

2. Інноваційні форми організації методичної роботи в закладі

- засідання „круглих столів” з обміну досвідом та обговорення актуальних питань викладання навчальних предметів;

- тренінги з відпрацювання конкретних методик і педагогічних технік викладання;

- майстер-класи;

- підготовка статей, методичних розробок та уроків для фахових видань і спільнот активних освітян (як індивідуально,так і групами педагогів);

- обговорення педагогічних ситуацій;

- творчі звіти;

- впровадження віртуальних форм роботи (відеоконференції, вебінари, Skype-зв’язок).

Порівняльна характеристика традиційної методичної роботи та запропонованих напрямів змін

Напрями Традиційна методична робота Вектори змін у методичній роботі
Концептуальна основа, провідна ідея організації методичної роботи Знаннєвий підхід. Єдина методична тема (проблема) школи (закладу загальної середньої освіти), що визначає зміст діяльності методичної служби Компетентнісний, особистісно зорієнтований, адаптивний підхід. Зміст діяльності визначають професійні інтереси та професійні запити всіх учителів
Мета Передавання знань з актуальних питань освіти Створення умов для задоволення професійного інтересу
Функції Навчання Сприяти формуванню професійного інтересу, запитів та їх задоволення
Структурні компоненти Методичні об’єднання Динамічні групи, творчі лабораторії, індивідуальні майстерні
Форми роботи Масові, групові Індивідуальні, групові
Діагностика Утруднень, недоліків, власних напрацювань Професійних інтересів і запитів
Результати Підвищення рівня знань та педагогічної майстерності Задоволення професійного інтересу для удосконалення власної педагогічної практики

План методичної ради школи

Форми методичної роботи

Методичні рекомендації по організації роботи з проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів

Кiлькiсть переглядiв: 967

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.