Примірне двотижневе меню у 2021 році

/Files/images/меню21 1.jpeg /Files/images/меню21 2.jpeg /Files/images/меню21 4.jpeg /Files/images/меню21 4.jpeg

Примірне двотижневе меню групи продовженого дня

/Files/images/меню група продовженого дня 21 1.jpeg /Files/images/меню група продовженого дня 21 2.jpeg

Асортимент страв

/Files/images/асортимент страв 21 .jpeg

ЗБІРНИК РЕЦЕПТУР СТРАВ ДЛЯ ХАРЧУВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОРГАНІЗОВАНИХ ОСВІТНІХ ТА ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДАХ


Інформаційний портал з осучаснення системи шкільного харчування


Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М.Хорунжого

Семенівської селищної ради Полтавської області

вул. Шевченка, 15 смт Семенівка, Полтавська область, 38200, тел. (05341) 9-17-65,

E-mail: sem_nvk1@ukr.net

НАКАЗ

20.01. 2021 №

Про впровадження

нового Санітарного регламенту

На виконання наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», з метою дотримання санітарно-гігієнічні норм під час освітнього процесу

НАКАЗУЮ

1. Усім працівникам школи:

1.1. Проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди відповідно до законодавства, результати проходження яких вносяться до особистих медичних книжок.

1.2. Ознайомитися та дотримуватися основних вимог нового Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

2. Заступникам директора з НР – Федоренко А.Г., Власюк Л.М. забезпечити навчання дітей до вимог організації освітнього процесу та вимог до організації роботи з технічними засобами навчання (пункт V Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти).

3. Заступнику директора з виховної роботи – Крутько Я.Г. забезпечити організоване харчування дітей, відповідно до пункту VІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

4. Завгоспу Шарій А.І.

4.1. Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм влаштування території (пункт ІІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти).

4.2. Ознайомитися з додатком, де вказано про заборонені колючі дерева, кущі, рослини з отруйними властивостями відповідно до Переліку рослин, дерев, кущів з колючками, отруйними плодами, наведеним у додатку 1 до цього Санітарного регламенту, а також гриби.

4.3. Використовувати в своїй роботі гігієнічні вимоги до будівель та приміщень (пункт ІІІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти).

4.4. Організувати роботу робочих приміщень, згідно пункту ІІІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти.

4.5. Здійснити систему забезпечення життєдіяльності закладу (водопостачання, водовідведення, опалення, природного та штучного освітлення, шум та вібрація, повітряно-тепловий режим).

4.6. Забезпечити вимоги до влаштування виробничих приміщень.

5. Медичній сестрі з дієтичного харчування Стеценко І.С.

5.1. Проводити контроль за приготуванням та реалізацією харчової продукції у відповідності до загальних вимог до організації харчування дітей в закладах освіти наведених у додатку 9 до Санітарного регламенту.

5.2. Організувати умови для забезпечення харчування учнів з особливими дієтичними потребами.

5.3. Здійснювати контроль за якістю продуктів у буфеті та дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму.

6. Працівники їдальні повинні дотримуватись вимог до санітарного і спеціального одягу та особистої гігієни (пункт VІІІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти).

7. Медичній сестрі Щочці Т.А.

7.1. Зберігати особисті медичні книжки працівників школи.

7.2. Організувати медичне обслуговування та формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя ( пункт VІІ Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти).

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Семенівського НВК №1

імені М.М.Хорунжого О.М. Дунай

Із наказом ознайомились: Я.Г. Крутько

А.Г. Федоренко

Л.М. Власюк

А.І. Шара

Т.А. Щочка

І.С. Стеценко

В.М. Попович

Т.Ю. Шпанько

С.П. Притула

В. Ю. Сізьоненко

А.Г. Дорошенкова

І.П. Павленко

О.І. Спіранська

О.П. Черевик

Н.В. Білюга

Н.В. Сушко

В.В. Калініна

О. А. Федорів

О. М. Коцюрбак

Н.С. Погребняк

В.М. Голодна

Л.М. Чорнобай

І.Ю. Харченко

З.В. Заложчик

К.Г. Поліновська

Ж.А. Коверя

С.М. Гаврись

В.С. Ярмоленко

В.І. Махно

Л.В. М’яка

Ю.А. Сергієнко

Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М.Хорунжого

Семенівської селищної ради Полтавської області

вул. Шевченка, 15 смт Семенівка, Полтавська область, 38200, тел. (05341) 9-17-65,

E-mail: sem_nvk1@ukr.net

НАКАЗ

20.01. 2021 №

Про організацію роботи закладу

за новим Санітарним регламентом

На виконання наказу МОЗ України від 25.09.2020 № 2205 «Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти», з метою дотримання санітарно-гігієнічні норм під час освітнього процесу

НАКАЗУЮ

1. Заступникам директора з НВР - Федоренко А.Г., Власюк Л.М., заступнику директора з ВР - Крутько Я.Г., завгоспу - Шарій А.І., медичній сестрі - Щочці Т.А., медичній сестрі з дієтичного харчування - Стеценко І.С.

1.1. Ознайомитися з вимогами нового Санітарного регламенту та довести зміст документу до відома всіх працівників школи.

1.2. Провести протягом січня 2021 плановий контроль за дотриманням вимог нового Санітарного регламенту щодо:

– здійснення педагогічними працівниками освітнього процесу у дистанційному режимі;

– організації медичного обслуговування учасників освітнього процесу;

– організації харчування;

– формування гігієнічних навичок та засад здорового способу життя;

– санітарно-гігієнічних норм влаштування території, будівлі та приміщень закладу.

2. За результатами перевірки підготувати довідку на нараду при директорові 08.02.2020 року.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Семенівського

навчально-виховного комплексу №1

імені М.М.Хорунжого О.М. Дунай

Із наказом ознайомились: : Я.Г. Крутько

А.Г. Федоренко

Л.М. Власюк

А.І. Шара

Т.А. Щочка

І.С. Стеценко

Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М.Хорунжого

Семенівської селищної ради Полтавської області

вул. Шевченка, 15 смтСеменівка, Полтавська область, 38200, тел. (05341) 9-17-65,

E-mail: sem_nvk1@ukr.net

НАКАЗ

17.02.2021 №

Про внесення змін до наказу про затвердження

складу групи HACCP у закладі, інструкцій

та відповідної документації

для організації роботи HACCP

На виконання Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості освіти харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», наказу Мінагрополітики України від 01.10.2012 №590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління безпечністю харчових продуктів (HACCP)» та з метою розроблення та впровадження гігієнічних вимог та постійно діючих процедур, заснованих на принципах HACCP відповідно до законодавства та у зв’язку з кадровими змінами:

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до пункту 1 наказу №_____від 26.08.2020 та затвердити наступний склад групи НАССР:

- Крутько Я.Г. – керівник групи HACCP;

- Стеценко І.С. – секретар групи HACCP;

Члени групи:

- Крутько Я.Г. – заступник директора з виховної роботи;

- Стеценко І.С. – сестра медична з дієтичного харчування;

- Шара А.І. – завгосп;

- Притула С.П. – старший кухар;

- Перекопна Ю.І. – кухар;

- Шпанько Т.Ю. – кухонний працівник;

- Редька О.П. – комірник;

2. Заступнику директора з виховної роботи – Крутько Я.Г. провести комірнику Редькі О.П. інструктажі щодо ведення документації НАССР.

3. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор Семенівського

навчально-виховного комплексу №1

імені М.М. Хорунжого О.М. Дунай

Із наказом ознайомились: Я.Г. Крутько

А.І. Шара

І.С. Стеценко

С.П. Притула

Ю. І. Перекопна

Т.Ю. Шпанько

О.П. Редька

Семенівський навчально-виховний комплекс №1 імені М.М.Хорунжого

Семенівської селищної ради Полтавської області

вул. Шевченка, 15 смт Семенівка, Полтавська область, 38200, тел. (05341) 9-17-65,

E-mail: sem_nvk1@ukr.net

НАКАЗ

12.01.2021 №

Про організацію дієтичного

харчування учнів у ІІ семестрі

2020-2021 навчальному році

На виконання спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» та спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 15.08.2006 № 620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», постанови від 26 серпня 2020 р.№ 760 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», якою зокрема внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2»- із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2020 р.№ 712і від 27 серпня 2020 р.№ 757, Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти від 25.09.2020 №2205 та з метою збереження та зміцнення здоров’я учнів школи

Н А К А З У Ю:

1.Затвердити список учнів, які за медичними показниками потребують дієтичного харчування (додаток №1).

2.Поварам Перекопній Ю.І., Притулі С.П. забезпечити наявність страв дієтичного меню.

3.Медичній сестрі з дієтичного харчування Стеценко І.С.:

3.1. Забезпечувати організацію дієтичного харчування дітей з урахуванням стану їх здоров’я.

3.2. Здійснювати контроль за наявністю страв дієтичного меню

4. Класним керівникам 5-11 класів та класоводам 1-4 класам:

4.1.Провести виховні бесіди з учнями, які за медичними показниками потребують дієтичного харчування, про необхідність дотримання відповідного меню для збереження та зміцнення здоров’я, а також уникнення загострень.

4.2. Проінформувати батьків про наявність у шкільній їдальні дієтичного меню.

5.Заступнику директора з виховної роботи Крутько Я.Г. забезпечити контроль за організацією харчування дітей, які потребують дієтичного харчування

6.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Семенівського

навчально-виховного комплексу №1

імені М.М. Хорунжого О.М. Дунай

Із наказом ознайомились: Я.Г. Крутько.

В. Ю. Сізьоненко,

А.Г. Дорошенкова,

І.П. Павленко

О.І. Спіранська

О.П. Черевик

Н.В. Білюга

Н.В. Сушко

В.В. Калініна

О. А. Федорів

О. М. Коцюрбак

Н.С. Погребняк

В.М. Голодна

Л.М. Чорнобай

І.Ю. Харченко

Ю.А. Сергієнко

З.В. Заложчик

К.Г. Поліновська

Ж.А. Коверя

С.М. Гаврись

Л.В. М’яка

В.І. Махно

В.С. Ярмоленко

І.С. Стеценко

С.П. Притула

Ю.І. Перекопна

Семенівський навчально-виховний комплекс № 1 імені М.М.Хорунжого

Семенівської селищної ради Полтавської області

вул. Шевченка, 15 смт Семенівка, Полтавська область, 38200, тел. (05341) 9-17-65,

E-mail sem_nvk1@ukr.net

НАКАЗ

11.01.2021 №

Про організацію харчування

дітей у ІІ семестрі

2020-2021 навчального року

На виконання Закону України «Про освіту», Закону України «Про повну загальну середню освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2002 року № 856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 №242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 №298/227 (із змінами та доповненнями) спільного наказу МОН України та МОЗ України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», постанови Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину в зв’язку із поширенням короновірусної хвороби (COVID-19)» та з метою забезпечення учнів раціональним харчуванням, збереження здоров'я дітей, запобігання виникненню захворювань органів травлення

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за організацію харчування Крутько Я.Г. – заступника директора з виховної роботи.

1.1. Відповідальному за харчування затвердити графік видачі страв з харчоблоку (додаток №1).

1.2. Затвердити режим харчування та графік чергування вчителів у шкільній їдальні (додаток №2).

1.3. Організувати харчування в період карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19).

1.4. Забезпечити впровадження та ефективне функціонування постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

1.5. Затвердити наказом по закладу освіти склад комісії з бракеражу продуктів харчування у складі:

Левченко О.О. – голова профспілкового комітету;

Стеценко І.С. – медична сестра з дієтичного харчування;

Шара А.І. – завгосп;

Притула С.П. – кухар;

Крутько Я.Г. – ЗДВР;

1. Комісії з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини:

2.1. Проводити оцінювання якості продуктів харчування та продовольчої сировини відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування.

2.2. При виявленні недоброякісного будь-якого продукту комісійно складати акт у трьох примірниках та недоброякісну продукцію разом із актом повертати постачальнику.

2.3. При виявленні матеріально відповідальною особою нестачі або надлишку одного з видів продуктів надалі приймання продуктів здійснювати за участю представника постачальника, а також голови профспілкового комітету закладу освіти, із оформленням акту приймання.

3. Медичній сестрі з дієтичного харчування Стеценко І.С.:

3.1.Щодня на кожний наступний день складати меню-розклад із зазначенням пільгових категорій та дієтичного харчування ( за потреби) відповідно до наявності продуктів харчування з урахуванням примірного двотижневого меню, картотеки страв. Під час складання меню-розкладу дотримуватись розподілу їжі за калорійність протягом дня, орієнтованого об’єму готових страв та окремих продуктів для дітей різних вікових груп.

3.2. Знімати пробу страв за півгодини до видачі їжі відповідно до переліку страв, наведеному в меню-розкладі, при цьому визначати фактичний вихід страв, їх температуру, смакові якості, консистенцію, запах, результати зняття проби вносити до Журналу бракеражу готової продукції

3.3. Контролювати дотримання технології приготування страв кухарями.

3.4. Щоденно брати участьу бракеражі готової продукції.

3.5. Контролювати дотримання технології приготування страв.

3.6. Контролювати закладку продуктів відповідно до норм якості та виходу відпущених страв.

3.7. Щодня розміщувати завірене керівником навчального закладу щоденне меню із зазначенням виходу кожної страви поруч з вікном видачі їжі з харчоблоку в інформаційних куточках.

3.8. Контролювати санітарний стан харчоблоку загальноосвітнього навчального закладу.

3.9. Контролювати безпечність та якість продуктів, продовольчої сировини, які надходять до закладу, реєструвати в Журналі бракеражу сирих продуктів відомість про якість продуктів, що швидко псуються.

3.10. Бути присутньою під час контрольної зачистки свіжих овочів. Результати обробки, відходи після холодної обробки або другої термічної обробки риби, м’яса зазначати у Зошиті обліку відходів.

3.11. Контролювати дотримання правил особистої гігієни персоналом, перевіряти наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій у працівників харчоблоку, про що зазначати в Журналі здоров’я працівників харчоблоку.

3.12. Не допускати порушень вимог нормативно-розпорядчих документів щодо прийому й зберігання продуктів харчування, приготування та реалізації готових страв.

3.13. Систематично проводити профілактичні заходи з метою попередження гострих шлунково-кишкових інфекцій, харчових отруєнь.

3.14. Дотримуватись протиепідемічних заходів у школі у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​).

4. Покласти повну матеріальну відповідальність за приймання, зберігання та видачу продуктів харчування та тари, а також за якість та асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, за додержання вимог санітарного законодавства щодо їх зберігання покладається на комірника Попович В.М.

4.1.Комірнику Попович В.М. нести повну персональну відповідальність за якість і асортимент продуктів харчування та продовольчої сировини, які прийнято до закладу, відповідно до вимог технічної, якісної характеристики продуктів харчування з додержанням вимог зберігання. Здійснювати відповідний облік продуктів у Книзі складського обліку.

4.2. Подавати уточнені заявки на продукти харчування до баз-постачальників.

4.3. Не замовляти, не приймати продукти, заборонені для вживання в загальноосвітньому навчальному закладі.

4.4. Приймати продукти лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх походження, безпечність і якість, відповідність вимогам державних стандартів.

4.5. При встановленні недоброякісності будь-якого продукту повертати його постачальнику.

4.6. Відповідати за зберігання та використання денного запасу продуктів, за повноту закладки продуктів і вихід страв, за якість своєчасного приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання особистої гігієни, за санітарний стан.

4.7. Контролювати умови доставки продуктів харчування до школи.

4.8. Підтримувати відповідні умови згідно з санітарно-гігієнічними вимогами до овочесховища.

4.9. Забезпечити вчасне подання звітності про харчування дітей пільгових категорій до відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Семенівської селищної ради.

4.10.Дотримуватись протиепідемічних заходів у школі у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​).

5. Виконувати обов’язки старшого кухаря - Притулі С.П.

5.1. Кухарям - Притулі С.П, Перекопній Ю.І. відповідати за своєчасне приготування їжі, за дотримання технології приготування, за відбір та зберігання добової проби страв, за дотримання особистої гігієни, за санітарний стан.

5.2. У разі відсутності питної бутильованої води забезпечувати питний режим кип’яченою водою.

5.3. Відбирати проби з казана (Притулі С.П) в об’ємі порції для дітей молодшої вікової групи в чистий посуд з кришкою до видачі їжі на класи в присутності медичної сестри, проби щодня зберігати на харчоблоці у холодильнику протягом доби.

5.4. Видавати готові страви тільки після зняття проби дієтсестри та з її дозволу, відповідно до затвердженого графіка видачі їжі з харчоблоку на класи.

5.5. Брати участь у складанні щоденного меню-розкладу (Притулі С.П.)

5.6. Суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог під час зберігання, кулінарної обробки продуктів харчування, дотримуючись послідовності виробничого процесу та технології приготування їжі для учнів.

5.7. Не допускати на харчоблок сторонніх осіб, персонал без санітарного одягу.

5.8. Використовувати тільки за призначенням обладнання, посуд та інвентар харчоблоку.

5.9. Спільно з дієтсестрою дотримуватися нормативних вимог щодо правильності закладки продуктів.

5.10. Суворо дотримуватися рецептури, технології приготування їжі та видачі страв.

5.11. Щодня отримувати хліб, перевіряючи його кількість та якість. У разі завезення раніше 06.00 годин хліб приймати (Шпанько Т.Ю.).

5.12. Складати акт із залученням членів профспілкового комітету закладів освіти, якщо питома вага неїстівної частини харчових продуктів перевищує санітарні відходи,та зазначати фактичну кількість відходів у Зошиті обліку відходів.

5.13.Дотримуватись протиепідемічних заходів у школі у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​).

6. Класоводам 1-4 класів та класним керівникам 5-11 класів:

6.1. Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі.

6.2. Закріпити за кожною дитиною місце за столом, розмір стола та стільця підбирати відповідно до зросту дитини.

6.3. Дотримуватись режиму харчування учнів.

6.4. Розглянути на батьківських зборах питання раціонального харчування, розмістити в інформаційних куточках для батьків рекомендації щодо організації харчування вдома.

6.5. З метою попередження захворюваності гострими кишковими інфекціями та харчових отруєнь, заборонити приносити батькам у загальноосвітній навчальний заклад для частування дітей кремові вироби (торти, тістечка), морозиво, напої, зокрема газовані, тощо.

6.6. Забезпечити ведення табелів харчування учнів класу.

6.7. Проінформувати батьків про правила безкоштовного харчування (згідно поданих довідок) і порядок організації харчування за кошти батьків.

6.8. Своєчасно виявляти учнів, які належать до пільгових категорій та мають право на отримання безкоштовного харчування.

6.9. Здійснювати облік дітей, охоплених безоплатним харчуванням.

6.10. Приділяти увагу формуванню культурно-гігієнічних навичок під час вживання їжі.

6.11. Вчити дітей правильно користуватися виделкою, ложкою, привчати дітей сідати за стіл в охайному вигляді, чистими з руками, вчити дітей їсти охайно, сидіти за столом правильно.

6.12. Дотримуватись протиепідемічних заходів у школі у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19​).

7. Вихователям ГПД – Кай М.В., Дунай С.Г., Кобильченко О.Д.

7.1. Вести щоденний облік харчування дітей (1-4 класи) та батьківські кошти.

7.2. Щоденно контролювати дотримання графіка харчування.

7.3. Щоденно контролювати додержання дітьми правил особистої гігієни (миття рук) та вживанням готових страв, буфетної продукції.

8. Питання, пов’язані з організацією харчування у класних колективах, покладається на класоводів та класних керівників. Збір коштів за харчування проводити щоденно або в кінці тижня з урахуванням вартості 5-денного меню та передавати комірнику Попович В.М., проводити звірку обліку відвідування їдальні учнями.

8. Надати безкоштовне харчування дітям-сиротам та позбавленим батьківського піклування (додаток №4), учням 1-4 класів, які мають довідки УПСЗН (додаток №5), дітям, батьки яких є учасниками бойових дій (додаток №6) та учнів на інклюзивному навчанні (додаток №7)

9. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

Директор Семенівського

навчально-виховного комплексу №1

імені М.М. Хорунжого О.М. Дунай

Із наказом ознайомилися: Я.Г. Крутько

А.Г. Дорошенкова

І .П. Павленко

О.І. Спіранська

О.П. Черевик

Н.В. Білюга

Н.В. Сушко

В.В. Калініна

В. Ю. Сізьоненко

О. А. Федорів

Ю.А. Сергієнко

О. М. Коцюрбак

Н.С. Погребняк

В.М. Голодна

Л.М. Чорнобай

І.Ю. Харченко

З.В. Заложчик

Л.В. М’яка

В.І. Махно

К.Г. Поліновська

Ж.А. Коверя

С.М. Гаврись

В.С. Ярмоленко

М.В. Кай

О.Д. Кобильченко

С.Г. Дунай

А.І. Шара

С.П. Притула

В.М. Попович

Ю.І. Перекопна

Т.Ю. Шпанько

І.С. Стеценко

ЯК ЗАОХОТИТИ ДИТИНУ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ

Кожну дитину можна заохотити їсти здорову їжу і робити це із задоволенням. Почитайте поради біолога та наукової блоґерки Дарії Прокопик, як це зробити:

1. Привчайте дітей до різних смаків

Щоби звикнути до нових продуктів, дітям інколи потрібно скуштувати їх 7-12 разів.

Не змушуйте дітей їсти овочі - зробіть так, щоб овочі завжди були доступними, і діти бачили, що ви самі це їсте.

Не “маскуйте” овочі в стравах - діти мають їсти корисні продукти свідомо.

2. Їжте разом та без телевізора

Діти, які харчуються разом зі своєю сім'єю, як правило, їдять більш здорову їжу. Вживання їжі перед телевізором сприяє вибору менш безпечних та корисних продуктів.

3. Встановіть регулярний режим харчування

Це стосується як сніданку, обіду та вечері, так і проміжних перекусів.

4. Не використовуйте їжу як нагороду чи покарання

Це не сприяє здоровим харчовим звичкам.

5. Слідкуйте, щоб дитина пила достатньо води

Кількість води, рекомендована для споживання дітям, залежить від багатьох факторів - рівня фізичної активності, температури повітря тощо. Головний орієнтир - почуття спраги у дитини. Водночасдітямслід нагадувати про пиття, тому що вони погано розрізняють сигнали тіла про спрагу.

Загальні рекомендації щодо питного режиму для дітей:

· діти від 1-4 років від 2-4 склянок

· діти 4-8 років: 5 склянок

· діти 9 -13 років: 7-8 склянок

· 14 і більше: від 8 до 11 склянок

Денну норму води дитина може отримати не тільки споживаючи воду, але і з харчових продуктів.

6. Обмежте їжу з великою кількістю калорій, жиру, цукру та солі й пропонуйте альтернативу

Альтернативними солодощами можуть стати свіжі та сухі фрукти, десерти на основі горіхів, сиру, несолодкі йогурти, узвари та смузі.

7. Будьте прикладом для своїх дітей

Якщо хочете заохотити дитину їсти здорову їжу, то і самі маєте харчуватись правильно.

Кiлькiсть переглядiв: 462

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.